Select4U

Diensten - Uitzenden

Diensten

Uitzenden

Om in te spelen op steeds veranderende marktomstandigheden moet een organisatie op een soepel en flexibel personeelsbestand kunnen vertrouwen. Door via uitzenden tijdelijk personeel in te zetten kunt u immers snel werkpieken opvangen, projecten aannemen, vast personeel tijdelijk vervangen, etc. Voor flexkrachten is flexwerken vaak een bewuste keuze.

Om ervaring op te doen op de arbeidsmarkt, om de kans op een vaste baan te vergroten, ter oriëntatie of om een bepaalde periode te overbruggen in afwachting van het begin van een studie etc. Wat ook de reden is, het zijn gemotiveerde medewerkers die veelal bewust kiezen voor flexibel werken en die zich willen inzetten voor uw organisatie. Select4U fungeert als werkgever en vervult dan ook alle verplichtingen. Van het salaris tot de jaaropgave; alles wordt geregeld.